Programma

Programma:

Op 24 december (Kerstavond) vindt de Eindhovense Fakkeltocht voor Vrede en Verdraagzaamheid plaats. Vanaf 18.00 uur start op het Wilhelminaplein de uitgifte van fakkels. De tocht begint kort na 19.00 uur en eindigt op het Wilhelminaplein. Na de tocht is er vanaf 20:15 een speciaal muziekprogramma verzorgd door het Lampegats Gemengd Mannenkoor.

Vanaf 18:30u tot 19:00u is er een kort programma, waarin aan het woord komen :

– Namens de gemeente wethouder Renate Richters;

 Een delegatie van scouting Johannes Vianney over het ‘Vredeslicht’ en gedachten over Vrede;

– Stadsdichteres Jessica Bartels.

Om 19:00 uur wordt de eerst Fakkel aangestoken.

Het vuur daarvoor komt van de Wereldvredesvlam en het Vredeslicht.

De Wereldvredesvlam ontstond doordat in 1999 vredesambassadeurs op alle continenten vlammen aanstaken, die in Wales bijeen kwamen. Vandaar wordt het vuur verspreid en gebruikt in monumenten, lampen en kaarsen. Zo ook bij de eerste vlam van de Fakkeltocht op 24 december.

Het Vredeslicht wordt door Scoutinggroep Johannes Vianney brandend vanuit Wenen naar Eindhoven gebracht. In Bethlehem wordt al meer dan 25 jaar het licht ontstoken, waarnaar het naar Wenen wordt vervoerd en tijdens een ceremonie in ontvangst wordt genomen door duizenden scouts uit 20 verschillende landen.

Dit jaar kunnen alle bezoekers van de Fakkeltocht het Vredeslicht mee naar huis nemen.

Er is een stand waarbij je een eigen meegebrachte lantaarn met dit Vredeslicht kunt aansteken.

Tevens worden op het plein filmbeelden vertoond van organisaties en personen die een speciale band hebben met de fakkeltocht.

Hier kunt u het filmpje alvast bekijken:

The Christmas Passion, zondag 24 december-aanvang 20.15 uur:

Het Lampegats Gemengd Mannenkoor, onder andere bekend van Ameezing Eindhoven en Musical Carnavalx, bestaat dit jaar 20 jaar. En voor de 25ste keer werd vorig jaar op kerstavond de Fakkeltocht gelopen. Beide organisaties hebben elkaar gevonden in rrn uniek enmalig meezingevenement. In het kader van beide jubilea wordt op zondagavond 24 december vanaf 20.15 “The Christmas Passion” op het Wilhelminaplein gehouden.

Voor info hierover: http://www.thechristmaspassion.nl/

TINT
Website: https://www.tint-eindhoven.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/tint.tue/

TINT provides a welcoming meeting place for (international) students of the TU/e, Fontys, and the Design Academy. We offer open-minded people an opportunity to connect and get inspired by each other. Come meet us in one of our Discussion Nights, Clinics, Eat & Meet and movie nights!

De Kapel
Website: http://kapel-eindhoven.nl/
De Kapel ook wel de werkplaats voor oecumene. Deze inspirerende plek is bestemd voor het ontdekken en beleven van geestelijke diepgang. Daarvoor maken we gebruik van de rijkdom van meerdere religies en levensbeschouwingen, maar we zien af van hun dogma’s. Na vijftig jaar gebruik gemaakt te hebben van de Studentenkapel aan de Kanaalstraat, vinden we sinds 2017 gastvrij onderdak in de Johanneskerk (voorheen de Morgenster). De Kapel houdt haar vieringen zondags om 12 uur in de Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b. Werkgroepen van vrijwilligers maken deze wekelijkse vieringen mogelijk.
Op zondag 24 december is er om 18.00 uur een kinderkerstviering en om 22.00 uur een kerstnachtviering. Op Kerstdag 25 december is er om 10:30 een Kerstdienst samen met de Johannesgemeente.

De Kapel en TINT verzorgen samen een kraam met koffie, thee en koek tijdens de Fakkeltocht, naast de algemene bijdrage aan de organisatie van de Fakkeltocht en het verzorgen van posters en flyers.

 

Voorafgaande aan de tocht is er een interreligieuze dienst in de Catharinakerk, aanvang 18.00 uur.

De Fatih Moskee is tijdens de Fakkeltocht geopend voor bezoekers.