Home

NATUURLIJK VINDT ER OOK
IN 2019 WEER EEN FAKKELTOCHT PLAATS OP 24 DECEMBER.

fakkelFakkel
jij belicht in mij
alles wat ik
te kort schiet naar anderen
Maar samen
in die zee van licht
voel ik dat
in verdraagzaamheid veranderen

 

 

Gedicht voorgedragen door Jessica Bartels, stadsdichter van Eindhoven, tijdens de Fakkeltocht in 2017.

Vroeger was vrijheid,
Nog een bak koffie en een peuk in de ochtend.
Er is nooit meer voor iets gevochten, het is het meest gezochte en toch,
Vond ik het gratis en voor niets, in mijn eigen stad.

Dus ik dacht, dat vrede, vrijheid en verdraagzaamheid, vanzelfsprekend was.

Er bleek niets minder waar.
Want we klagen, over het kwade buiten onze zelfbedachte kaders,
schreeuwen hatelijke zaken van de daken,
nemen elkaar alles kwalijk wat we met ogen gesloten zagen,
We maken tegenwoordig veel te vaak, ik te groot en wij te klein.

Ik dacht dat vrede, vrijheid en verdraagzaamheid, vanzelfsprekend zou zijn.

Dat was het niet.
We schieten losse flodders vol lege woorden in het rond,
we zijn verstomd, bekrompen, of houden ons van de domme,
horen alleen wat onze eigen oren verzonnen, over zonde en schuld.
Want het is vrede wat het beste smaakt, maar het is haat dat vult.

Maar laat het ónze stad zijn, die zich vanavond, in vrede, vrijheid en verdraagzaamheid hult.

Ik vraag;
Laten we vandaag de fakkel als plaatsvervangend wapen dragen,
ons gedragen als naasten, kameraden, allen evenveel waard.

Laten we vanavond allemaal samen,
Eindhovenaar.

 

In 2019 wordt op 24 december opnieuw de Fakkeltocht gehouden.

Traditioneel wordt in Eindhoven op 24 december (kerstavond) de Fakkeltocht voor verdraagzaamheid en vrede gelopen. De Fakkeltocht werd voor het eerst gehouden in 1992 toen in het Duitse Solingen aanslagen werden gepleegd op migranten. Sindsdien heeft de tocht in het teken gestaan van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Elk jaar verzamelen zich weer vele duizenden mensen op het Wilhelminaplein om de aandacht te vestigen op de veelzijdigheid van de Eindhovense samenleving.

De Fakkeltocht is voor veel mensen een vertrouwd onderdeel geworden van de feestdagen. Hiermee geeft Eindhoven aan hoeveel mensen in onze regio zich willen inzetten voor een samenleving, waarin verdraagzaamheid en respect voor elkaar centraal staan. Samen leven vraagt om tolerantie, om geven en nemen. Samen leven vraagt ook om het stellen van grenzen. Dat geldt voor ons allemaal, welke kleur, godsdienst of overtuiging we ook hebben.

Op de pagina van het fotoarchief vindt u een filmpje over de eerste Fakkeltocht in 1992.


Voorverkoopadressen munten in Eindhoven:

Cafe Wilhelmina
Wilhelminaplein 6

VVV
Stationsplein 17

Bibliotheek
Emmasingel 22

Vredesburo
Grote Berg 41

Aktas Travel
Kruisstraat 105

COC
Prins Hendrikstraat 54

Wereldwinkel
Hoogstraat 275

Voorverkoop: munten € 2,- p.s.
Boek 25 Keer Fakkeltocht: € 1,00

Op Kerstavond:
Munten: € 2,50 p.s.
Fakkels: 1 munt per stuk
Boek 25 Keer Fakkeltocht: € 1,00

 

15368748_10154166632523581_273497661_o

  harde kaft, luxe ingebonden uitgaaf, 50 pagina’s, ingezonden stukken, foto`s, exclusief verkrijgbaar tijdens de Fakkeltocht, bij de 4 verkooppunten, ook erg mooi als Kerstkado, € 1,00

Voor uw eigen veiligheid wordt u verzocht, in verband met brandgevaar, geen synthetische kleding te dragen tijdens de Fakkeltocht.


 Vredeslicht

Het Vredeslicht is geen magisch symbool dat vrede tovert maar vormt een keten van licht als teken van vrede en vriendschap. Al meer dan 25 jaar wordt jaarlijks in Bethlehem het Vredeslicht ontstoken, waarna kinderen en jongeren uit allerlei landen het verspreiden over de hele wereld. Miljoenen mensen komen in aanraking met het Vredeslicht.

We vinden het fantastisch, dat ook dit jaar de eerste Fakkel aangestoken wordt met de World Peace Flame.
7 vlammen op alle continenten zijn aangestoken met de intentie, om het allerhoogste in de mens te vertegenwoordigen. De World Peace Flame deelt een hele bijzondere geschiedenis met Eindhoven. De Nederlandse Luchtmacht heeft bij het bijeenbrengen van de brandende vlammen een cruciale rol gespeeld, door de brandende vlam van Europa, aangestoken door Prinses Irene van Lippe Biesterfeld, van vliegveld Eindhoven naar Groot Brittannië te vliegen. Waar alle vlammen van de wereld bijeen kwamen.
Het vuur van de World Peace Flame staat voor vrede, hoop, vertrouwen en inspiratie en streeft ernaar om vredesbewustzijn te creëren door educatie via het gratis vredesschoolpakket voor basisscholen. Ook worden vredesinitiatieven in allerlei vormen ondersteunt.


 

ik droomde vannacht
van een wereld zonder oorlog en geweld
een wereld waarin ieder mensenleven telt
waar de liefde geldt als hoogste macht
man, vrouw, non-binair, ieder mens zijn eigen held
dat droomde ik vannacht
dat niemand over jou, je geloof, geaardheid, ras, geslacht
zonder meer een oordeel velt
ik werd wakker, deed nog even mijn ogen dicht
voelde hoe mijn droom langzaam begon weg te ebben
ik kroop tegen mijn vrouw, huid aan huid, kuste zacht haar gezicht
ik droomde vannacht
van een wereld vol warmte en licht
waarin iedereen, net als ik, in vrijheid lief kan hebben
Thea Smits
COC Eindhoven en regio

Toespraak van de burgemeester op 18 september 2015:

De tekst van de toespraak:

Speech_18_sept_2015 burg. van Gijzel

Voor filmpjes van de organisatie zie:

Organisatie