Home

 

fakkelFakkel
jij belicht in mij
alles wat ik
te kort schiet naar anderen
Maar samen
in die zee van licht
voel ik dat
in verdraagzaamheid veranderen

 

In 2016 wordt op 24 december voor de 25e keer de Fakkeltocht gehouden. In het kader daarvan zijn wij op zoek naar :

verhalen, foto’s, herinneringen ,wetenswaardigheden en vooral naar mensen die al die keren, of het merendeel, hebben meegelopen ( we zouden het op prijs stellen als je bereid bent daarover op het podium, of in een uitgave ter gelegenheid van het jubileum, te vertellen).

Gezien de beschikbare documentatie zijn we erg blij met informatie over de eerste 10 jaar van de fakkeltocht !

We willen in deze jubileumuitvoering laten zien wat er gebeurd is in de afgelopen jaren en wat mensen heeft bewogen, en nog steeds beweegt, om aanwezig te zijn.

Voor meer informatie of voor het aanleveren van materiaal kunt u contact opnemen met het Vredesburo: info@vredesburo.nl

 

Traditioneel wordt in Eindhoven op 24 december (kerstavond) de Fakkeltocht voor verdraagzaamheid en vrede gelopen. De Fakkeltocht werd voor het eerst gehouden in 1992 toen in het Duitse Solingen aanslagen werden gepleegd op migranten. Sindsdien heeft de tocht in het teken gestaan van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Elk jaar verzamelen zich weer vele duizenden mensen op het Wilhelminaplein om de aandacht te vestigen op de veelzijdigheid van de Eindhovense samenleving.

De Fakkeltocht is voor veel mensen een vertrouwd onderdeel geworden van de feestdagen. Hiermee geeft Eindhoven aan hoeveel mensen in onze regio zich willen inzetten voor een samenleving, waarin verdraagzaamheid en respect voor elkaar centraal staan. Samen leven vraagt om tolerantie, om geven en nemen. Samen leven vraagt ook om het stellen van grenzen. Dat geldt voor ons allemaal, welke kleur, godsdienst of overtuiging we ook hebben.

 


 Vredeslicht

Het Vredeslicht is geen magisch symbool dat vrede tovert maar vormt een keten van licht als teken van vrede en vriendschap. Al meer dan 25 jaar wordt jaarlijks in Bethlehem het Vredeslicht ontstoken, waarna kinderen en jongeren uit allerlei landen het verspreiden over de hele wereld. Miljoenen mensen komen in aanraking met het Vredeslicht.

We vinden het fantastisch, dat ook dit jaar de eerste Fakkel aangestoken wordt met de World Peace Flame.
7 vlammen op alle continenten zijn aangestoken met de intentie, om het allerhoogste in de mens te vertegenwoordigen. De World Peace Flame deelt een hele bijzondere geschiedenis met Eindhoven. De Nederlandse Luchtmacht heeft bij het bijeenbrengen van de brandende vlammen een cruciale rol gespeeld, door de brandende vlam van Europa, aangestoken door Prinses Irene van Lippe Biesterfeld, van vliegveld Eindhoven naar Groot Brittannië te vliegen. Waar alle vlammen van de wereld bijeen kwamen.
Het vuur van de World Peace Flame staat voor vrede, hoop, vertrouwen en inspiratie en streeft ernaar om vredesbewustzijn te creëren door educatie via het gratis vredesschoolpakket voor basisscholen. Ook worden vredesinitiatieven in allerlei vormen ondersteunt.


 

Toespraak van de burgemeester op 18 September:

www.eindhoven.nl/actueel/nieuws/Bevrijdingsviering-Eindhoven-18-september-1.htm

De tekst van de toespraak:

Speech_18_sept_2015 burg. van Gijzel

Voor filmpjes van de organisatie zie:

Organisatie