Organisatie

Filmpjes van de organisatie:

 

 

logoeindhoven

Gemeente Eindhoven

http://www.eindhoven.nl/

Vredesburo logo klein

Stichting Vredesburo Eindhoven:

Het Vredesburo is een onafhankelijk documentatie- en informatiecentrum gericht op de problematiek van oorlog en vrede. Wij werken vanuit een geweldloze overtuiging en streven naar een vreedzame en rechtvaardige wereldsamenleving. Het Vredesburo ondersteunt en faciliteert initiatieven van groepen en individuen op het gebied van mondiale bewustwording.
filmpje van het vredesburo
www.vredesburo.nl

Logo_Fatih_Moskee HDV Fatih Moskee Eindhoven
Fatih moskee Eindhoven is opgericht in begin jaren ’70, door Eindhovenaren met een Turkse achtergrond en is verbonden aan De Islamitische Stichting Nederland te Den Haag (ISN). De moskee wordt door giften en donaties van de leden in stand gehouden.
Fatih moskee heeft op verschillende locaties activiteiten ontplooid en sinds 1989 is Fatih Moskee Eindhoven gehuisvest aan de Willemstraat. Fatih moskee heeft voornamelijk een sociale en religieuze functie in de locale samenleving. Primair geeft de moskee de moskeegangers de mogelijkheid om te bidden. Daarnaast worden er verschillende sociaal-culturele activiteiten georganiseerd waarmee Fatih Moskee een brug probeert te slaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Hierbij kunt U denken aan de gezamenlijke Iftar maaltijden, informatieavonden, deelname aan locale activiteiten met een sociaal karakter en verzorgen van rondleidingen in de moskee waarbij ook informatie gegeven wordt over de Islam.

Filmpje van de Fatih moskee

ovaaIedereen is van harte welkom en onze deuren staan altijd voor eenieder open…
Stichting OVAA, stichting ter bevordering van diversiteit in Eindhoven, is sinds 1999 actief in Eindhoven. Het OVAA signaleert, initieert en adviseert over ontwikkelingen in de multiculturele samenleving. De adviezen van OVAA zijn in eerste instantie gericht op het College van B&W. Daarnaast wil OVAA een breder debat op gang brengen in de Eindhovense samenleving. Diversiteit binnen de Eindhovense samenleving wordt bereikt als de verscheidenheid van de bevolking wordt weerspiegeld in alle sectoren en op alle niveaus van de samenleving. Deze diverse samenleving is zo beschouwd een uitdaging, een ideaal, waaraan het OVAA van harte wil meewerken. De aspecten Wijkgericht werken, Participatie en Meedoen en de Vraagbaakfunctie staan hierbij centraal.
Deken van Somerenstraat 4
5611 KX  Eindhoven
Tel. (040) 256 97 87
Filmpje van OVAA
www.ovaa-eindhoven.nl

 

logo_catharinakerkDe Catharinakerk is een open gastvrije rooms-katholieke kerk, waar christelijke kerken samenwerken, voor een gastvrij onthaal drie dagen per week, met aandacht voor mensen, met koffie, thee en een broodmaaltijd, waar mensen in financiële nood voor hulp terecht kunnen, met een ruim aanbod voor bezinning en spiritualiteit, waar het maatschappelijk debat gevoerd wordt, met wekelijks concerten op zaterdag, met rooms-katholieke weekendliturgie.
Catharinakerk
Catharinaplein, Eindhoven
Filmpje van de Catherinakerk
www.stadskerksintcathrien.nl

 

logo-cafewillemienCafe Wilhelmina
Gezellig café/podium net buiten het centrum van Eindhoven, waar regelmatig live optredens worden georganiseerd. Wilhelminaplein 6 5611HE Eindhoven

www.cafewilhelmina.nl

 

 

logo_eskDe ESK is voortgekomen uit de twee achtergrondskerken nl. de katholieke kerk en de protestantse kerk. De relatie met deze achtergrondskerken wordt behartigd door twee partijen binnen de ESK, nl de Studentenparochie Verrijzenis van Christus Eindhoven en de Commissie van Bijstand Studentenkerk.

Filmpje van TINT
http://www.kapel-eindhoven.nl/

 

logo_tpn-eTurkish Professionals Network Eindhoven (TPN-E) is een vereniging voor Turkse hoger opgeleiden. Zowel in Nederland geboren en getogen Turken op sleutelposities of studenten, als afgestudeerden aan een van de genormeerde universiteiten in Turkije en die nu in Eindhoven of omgeving werkzaam zijn of hun studie aan een universiteit in Nederland een vervolg willen geven. Enerzijds zijn wij als TPN-E een gewaardeerde partner voor instanties en overheden. Anderzijds leveren wij een actieve bijdrage aan maatschappelijke discussies en fungeren ook als klankbordgroep voor de Turkse gemeenschap.
Filmpje van TPN-E
info@tpne.nl 

 

 

logo_worldpeaceflameDe World Peace Flame is een symbool van vrede, eenheid en vrijheid. Duizenden die de World Peace Flame kaarsen brandend houden, zien de vlam als symbool hiervan.

Ons doel is om mensen te inspireren en te laten ervaren dat ieder individueel mens een belangrijke rol kan spelen in het bereiken van vrede op elk niveau in de samenleving. We willen dit doel bereiken door educatie o.a. via ons schoolpakket “Lopend Vuurtje” en ondersteuning van lokale en internationale projecten.

Filmpje van WPF
www.worldpeaceflame.org
www.wereldvredesvlameindhoven.nl
worldpeaceflame.eindhoven.nl@gmail.com

 

 

2014_logo-cocCOC Eindhoven en regio is een belangenvereniging voor Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgenders.  Het COC is actief op vele terreinen.  We brengen continu problemen op het gebied van LHBT-emancipatie onder de aandacht. Het COC geeft individuele- en groepsgerichte hulp aan iedereen omtrent LHBT gerelateerde problemen. Ook organiseren we vele ontmoetingsbijeenkomsten, onder andere voor jongeren, ouderen en LHBT’s met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast verzorgen we gastlessen op scholen en geven we voorlichting aan tal van instellingen en organisaties.

Filmpje van COC
COC eindhoven

 

scouting_logoScouting Johannes Vianney is een Scoutinggroep uit Eindhoven. Scouting betekent uitdaging, vriendschap en plezier. Een afwisselende en uitdagende vrijetijdsbesteding. Iedereen kan meedoen met Scouting.

Filmpje van Scouting Johannes Vianney

 

CKE_zwart_zonder tekstCKE

https://cke.nl/