Fakkeltocht 2014

 

Fakkeloptocht 2014

In een goed gevulde Catharinakerk waren op de vroege kerst avond mensen jong en oud bij elkaar om stil te staan bij onverdraagzaamheid en de wil om samen leven. Samen met de imam van de Fatih moskee aan de Willemstraat en de pastor van de Catharinakerk werd er gebeden en gezongen voor een samenleving waar een ieder er mag zijn.  In de overweging werd stil gestaan bij het leed dat onverdraagzaamheid met zich meebrengt. Mensen worden buitengesloten, doodgezwegen, mogen geen plaats hebben of zijn juist op zoek naar een plek om te kunnen leven maar zijn vaak niet welkom. Het was een viering waar veel culturen en religies elkaar vonden samen rond het thema: verdraagzaamheid en respect voor elkaar. Zonder dat geen toekomst! Na de viering gingen vele op weg naar het Wilhelmina plein om aan te sluiten bij die grote groep die met fakkels zichtbaar maken dat wij voor een samenleving staan waar de ander anders mag zijn, maar niet zonder ons!!

Rob Kosterman
Diaken/pastor R.K. kerk Eindhoven